Skład
Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
(kadencja 2019-2023)

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 mgr inż. Maria Kozioł -przewodnicząca WZ PDO Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu Dyrektor
2 prof. zw. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro - zastępca przewodniczącego WZ PDO Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Produkcji Roślinnej Kierownik Katedry
3 Dr inż. Michał Noworól - zastępca przewodniczącego WZ PDO Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Główny specjalista
4 dr hab. inż. prof. nadzw. Paweł K. Bereś Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu, Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie Kierownik Stacji
5 mgr Tomasz Chrabąszcz Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Mielec Kierownik Oddziału
6 Robert Ciejka Podkarpacka Izba Rolnicza Członek Rady Powiatu PIR w Mielcu
7 mgr inż. Andrzej Dobrowolski Gospodarstwo Rolne w Zadąbrowiu Właściciel gospodarstwa
8 dr. Adam Gleń DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni Przedstawiciel regionalny
9 Henryk Goraj Samorząd Powiatu Lubaczowskiego Członek Rady Powiatu
10 mgr inż. Łukasz Homa Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Gospodarstwa Mikulice Kierownik Gospodarstwa
11 Teresa Jołda Podkarpacka Izba Rolnicza Delegat na Walne Zgromadzenie PIR
12 mgr inż. Marek Kolb Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Dukli Kierownik Zakładu
13 Mgr inż. Władysław Kołodziej Regionalny Związek Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie Prezes Zarządu
14 Maria Kurowska Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
15 mgr inż. Krzysztof Ochmański Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Skołoszowie Kierownik Zakładu
16 dr inż. Piotr Pszczółkowski Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Inspektor COBORU
17 mgr inż. Bogdan Sadura Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Przedstawiciel regionalny
18 mgr inż. Mariusz Sagan Syngenta Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel regionalny
19 mgr Aurelia Simińska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie Główny Specjalista w Dziale Nadzoru Nasiennego
20 mgr inż. Katarzyna Sitek Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Główny specjalista ds. produkcji roślinnej
21 mgr inż. Dorota Sitek-Cach Bayer Crop Scence, Bayer Sp. z o. o. Doradca techniczno-handlowy
22 Wojciech Słowik Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kierownik Oddziału
23 Krzysztof Springer Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Nowym Lublińcu Kierownik ZDOO
24 mgr inż. Marta Spytek Saaten Union Polska Sp. z o.o. Doradca regionalny
25 inż. Józef Szajna Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Krośnie Prezes
26 mgr Paweł Szepelak Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR Specjalista ds. produkcji roślinnej

Sekretarz Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – mgr Mirosław Helowicz (SDOO w Przecławiu)