ZDOO DUKLA

Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Dukli

ul. Trakt Węgierski 638-450  Dukla
powiat Krosno , województwo  podkarpackie

tel. i faks 13 433 00 63
email zdoo.dukla@coboru.pl
 
kierownik
mgr inż Marek Kolb
 
Położenie geograficzne:
φ = 49o34´, λ = 21o41´, H = 324 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 32,9 ha, w tym płodozmian doświadczalny 29,0 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: zbożowy górski, owsiano-ziemniaczany górski
Klasy bonitacji gleb: IVa - V
Średnia temperatura roczna: 7,7oC
Roczna suma opadów: 584 mm